Financiële planning

Doelen en wensen in het leven, iedereen heeft ze en ziet ze graag uitkomen. Ook heeft doelen en wensen waaraan u werkt om ze uit te laten komen: u wilt graag met pensioen en als u overlijdt wilt u uw nabestaanden zo goed mogelijk achterlaten. U wilt vast ook rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen en ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen zo min mogelijk invloed hebben op het bereiken van uw doelen.

Financiële planning bestaat uit het vaststellen van doelen, het in kaart brengen van uw huidige financiële situatie en deze toetsen om te kijken of u daarmee uw doelen kunt bereiken. Om daar een goed beeld van te kunnen krijgen stellen wij veel vragen, om deze vervolgens samen met u te beantwoorden. 

Bij het maken van een financiële planning kijken we naar bijzondere gebeurtenissen. Wat gebeurt er met uw financiële plaatje bij bijzondere gebeurtenissen zoals:

  • Arbeidsongeschiktheid 
  • Aanpassen van ondernemersactiviteiten
  • Overlijden
  • Lang leven
  • Huwelijk 
  • Echtscheiding
  • Opbouw van vermogen
  • Faillissement

Mocht één van bovenstaande situaties zich voordoen, dan verandert uw financiële situatie. Er komen vragen naar boven. Hoeveel inkomen heb ik nu? Hoeveel vermogen heb ik nu? Wie erft eigenlijk mijn vermogen en hoeveel erfbelasting moet er betaald worden bij mijn overlijden? Past het risico dat ik over mijn vermogen laat lopen eigenlijk wel bij mijn doelen en wensen? Is het rendement daarop wel in verhouding?

Het maken van een financiële planning helpt bij het beantwoorden van deze, en vergelijkbare, vragen. 

Financiële planning: hoe doen we dat?

Door onze ruime ervaring met antwoorden geven op al deze vragen kunnen wij u helpen om uzelf te leren kennen op financieel gebied. Als bedrijfsadviseurs houden we u constant een spiegel voor en helpen u financieel te versterken. 

Meer dan de helft van ons advies bestaat uit kennis van uw situatie. Het gaat om harde feiten: hoeveel pensioen heeft u opgebouwd, hoeveel inkomen heeft u op welk moment bij welke gebeurtenis nodig? Maar het gaat ook om minder harde feiten, zoals hoeveel risico u bereid bent te lopen, op welke leeftijd u eigenlijk denkt met pensioen te gaan en welk soort beleggingen het beste bij u passen als persoon.

Ons advies begint dan ook met het maken van een spreekwoordelijke foto van uw situatie. We brengen in kaart wat er gebeurt als u nu niets verandert. Hoeveel inkomen en beschikbare gelden u op welk moment in uw leven heeft. 

Vervolgens bekijken we samen met u of de door u gestelde financiële doelen gehaald kunnen worden en wat er moet gebeuren om het risico/rendementverhouding op uw vermogen te optimaliseren.

We adviseren proactief over uw eigen toekomst en de toekomst van uw onderneming. We doen dat in klare taal en helpen u bijvoorbeeld ook met de keuze van een arbeidsongeschiktheids- en levensverzekering die bij uw situatie en wensen past. Zo weet u direct wat het kostenplaatje is. 

Geïnteresseerd in financiële planning?

Interesse? Laten we dan eens samen kijken naar uw situatie. Neemt u een vrijblijvend contact met ons op om te praten over wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.

U kunt contact opnemen met Koen van Osch. Dit kan per telefoon (050) 211 5115 of per e-mail op koen@hutbedrijfsadviseurs.nl

Geïnteresseerd in financiële planning?